top of page

БЪЛГАРСКИ ФОТОГРАФ НА ДИВИ ЖИВОТНИ ЗА ГОДИНАТА 2023г.


ПОБЕДИТЕЛИ

Победителите ще бъдат обявени на 20 ноември 2023г. 

Оранизатора ще се свърже с всички победители за да получат грамотите и наградите си.

BulWildPhoto ви благодари за участието и се надява да ви види и през 2024г. 

bottom of page