top of page

НАГРАДЕН ФОНД


1. НАГРАДА ЗА (1)ПЪРВО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:

 А)  Безплатно двудневно посещение в най-успешното укритие за фотография на белоглав лешояд и скален орел в Маджарово, осигурено от "Природа Маджарово". За повече информация кликнете тук.

 Б) Ваучер на стойност от 2000.00 лв към dynaphos.com от Sony България

*Ваучерът се издава поименно на победителя и може да се използва за закупуване на фотографска техника и аксесоари Sony Alpha. Валиден е за период 1 година, считано от датата на издаване и при покупка направена от Динафос ЕООД. Важи единствено за лицето, на което е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучера не може да се заменя за неговата парична равностойност.


2. НАГРАДА ЗА (2)ВТОРО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:

А) Ваучер на стойност 1000.00 лв за продукти Sigma към Photo-Shop.bg от Фотографски системи.

Б) Безплатно двудневно посещение в укритията за горски птици и Египетски лешояд в Провадия, осигурено от "Provadia Wildlife Photography". За повече информация клинете тук.

*Ваучерът се издава поименно на наградения и може да се използва за закупуване на фотографска техника и аксеоари Sigma. Ваучерът е валиден за срок от една година и при покупка на фотографска техника и аксеоари Sigma от Фотографски системи или от електронния магазин на Фотографски системи - Photo-Shop.BG. Ваучерът може да бъде използван само от лицето, на чието име е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучерът е с ДДС и не може да се заменя за неговата парична равностойност. 

3 НАГРАДА ЗА (3)ТРЕТО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:

А) Ваучер на стойност 250.00 лв за продукти LensCoat към Photo-Shop.bg от Фотографски системи.

*Ваучерът се издава поименно на наградения и може да се използва за закупуване на фотографски аксеоари LensCoat. Ваучерът е валиден за срок от една година и при покупка на на фотографски аксеоари LensCoat от Фотографски системи или от електронния магазин на Фотографски системи - Photo-Shop.BG. Ваучерът може да бъде използван само от лицето, на чието име е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучерът е с ДДС и не може да се заменя за неговата парична равностойност.
 

НАГРАДИТЕ СА ОСИГУРЕНИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА:

bottom of page