top of page

БЪЛГАРСКИ ФОТОГРАФ НА ДИВИ ЖИВОТНИ ЗА ГОДИНАТА 2024г.

РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участници                    
В конкурса могат да участват всички желаещи български автори било то любители или професионалисти, без огра
ничение във възрастта.
Членовете на журито на конкурса, неговите организатори и техни близки могат да публикуват произведения, без да участват в разпределението на наградите.

2. Тема на фотоконкурса

Приемат се само изображения на диви животни. (птици, бозайници, влечуги и представители на морската фауна заснети в техния естествен хабитат). Снимки на насекоми не се приемат.  

Не се приемат изображения на домашни животни, животни в плен, животни от зоологически градини и други п0добни. 

 

3. Етични норми

Автора не трябва да предприема никакви практики, които могат да навредят, стресират на животното или да нарушат естествения му хабитат. 

Забранени са живите примамки.

Авторите заподозрени в подобни практики ще бъдат дисквалифицирани. 

 

4. Срокове и етапи на конкурса          

        
Първи етап – Качване на фотографии: до 01(първи) Ноември 2024г.
Публикуването на фотографии за участие приключва в 23:59 на 01(първи) Ноември 2024г.


Втори етап – Журиране от 02 Ноември до 15 Ноември 2024г.
На вторият етап на конкурса журито определя наградите във всяка от категориите. Журирането се извършва на база на електронно копие. 
Обявяването на наградите на журито е на 20 Ноември 2024г.

5. Как да участвате      
          
За участие е необходимо да попълните формата за участие на страницата на BulWildPhoto. Произведенията се публикуват чрез предвидения за целта формуляр на страницата на конкурса.

Всеки участник има право да участва с по три (3) фотографии.

 

Фотоконкурс е безплатен.

До приключване на оценяването, участващите произведения остават анонимни и видими само в галерията на конкурса.

 

6.Изисквания към изображенията

А) Авторство, тема и съдържание
В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии.
Фотографиите участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички произведения, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

 

Б) Обработка

Позволяват се манипулации като оптимизиране на контраста, баланса на бялото, изостряне на изображението, корекция на експонацията и кадрирането(кроп), който не променят действителната сцена. 

Не се позволяват промяна на цветовете, добавяне и отнемане на предмети във фотографията и други

практики, които променят изображението в сравнение с действителната сцена показана в него. 


С) Формат и технически изисквания
За участие се приемат файлове във формат JPEG в пропорция 3:2 или 1:1. Препоръчителният размер за оптимална визуализация на изображението е 1920 px по дългата страна. Да не се изпращат по-големи файлове или файлове в пълна резолюция. Те ще бъдат изискани за верифицирането на съответната наградени фотографии. 

Селектираните от журито на конкурса изображения трябва да имат оригинален файл 
поне 3000 px по дългата страна. Селектираните изображения, които не отговарят на условията за печат ще бъдат заменени със следващите по ред на номинация от журито.

7. Награден фонд

НАГРАДА ЗА (1)ПЪРВО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:

 А) Безплатно двудневно посещение в най-успешното укритие за фотография на белоглав лешояд и скален орел в Маджарово, осигурено от "Природа Маджарово". За повече информация кликнете тук.

 Б) Ваучер на стойност от 2000.00 лв към dynaphos.com от Sony България

*Ваучерът се издава поименно на победителя и може да се използва за закупуване на фотографска техника и аксесоари Sony Alpha. Валиден е за период 1 година, считано от датата на издаване и при покупка направена от Динафос ЕООД. Важи единствено за лицето, на което е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучера не може да се заменя за неговата парична равностойност.


НАГРАДА ЗА (2)ВТОРО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:

А) Ваучер на стойност 1000.00 лв за продукти Sigma към Photo-Shop.bg от Фотографски системи.

Б) Безплатно двудневно посещение в укритията за горски птици и Египетски лешояд в Провадия, осигурено от 

"Provadia Wildlife Photography". За повече информация клинете тук.

*Ваучерът се издава поименно на наградения и може да се използва за закупуване на фотографска техника и аксеоари Sigma. Ваучерът е валиден за срок от една година и при покупка на фотографска техника и аксеоари Sigma от Фотографски системи или от електронния магазин на Фотографски системи - Photo-Shop.BG. Ваучерът може да бъде използван само от лицето, на чието име е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучерът е с ДДС и не може да се заменя за неговата парична равностойност. 

НАГРАДА ЗА (3)ТРЕТО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:

А) Ваучер на стойност 250.00 лв за продукти LensCoat към Photo-Shop.bg от Фотографски системи.

*Ваучерът се издава поименно на наградения и може да се използва за закупуване на фотографски аксеоари LensCoat. Ваучерът е валиден за срок от една година и при покупка на на фотографски аксеоари LensCoat от Фотографски системи или от електронния магазин на Фотографски системи - Photo-Shop.BG. Ваучерът може да бъде използван само от лицето, на чието име е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучерът е с ДДС и не може да се заменя за неговата парична равностойност.

8 Жури на конкурса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марин Куртев - Управител на "Природа Маджарово" и на най-успешните укрития за фотография на диви животни в България. 

Ивайло Зафиров - Натуралист по призвание и по образование. Експерт по защитени територии и фотограф на диви животни. 

Веселин Граматиков Дългогодишен фотограф на диви животни и основател на BulWildPhoto.com 

 

9. Авторски права                       
Правата върху произведенията, участващи в конкурса остават изцяло на автора.
Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални и рекламни цели на платформата.
Авторите на селектираните от журито произведения и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селектираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

14425278_1201621386527769_4801823702890353897_o.jpg
413887233_10227277783903403_430102920898
387728087_10161061101663777_8476748599620826175_n.jpg
bottom of page