top of page

БЪЛГАРСКИ ФОТОГРАФ НА ДИВИ ЖИВОТНИ ЗА ГОДИНАТА 2023г.


ПОБЕДИТЕЛИ

Сив Вълк (Canis lupus)

Голям гмурец с малки (Podiceps cristatus)

Полярна рибарка (Sterna paradisaea)

Оранизатора ще се свърже с всички победители за да получат грамотите и наградите си.

BulWildPhoto ви благодари за участието и се надява да ви види и през 2024г. 

bottom of page